Home - Diensten - Brandbeveiliging - Beheer installatie

Beheer installatie

Beheer installatie

Elke organisatie die beschikt over een brandmeldinstallatie (BMI) is verplicht om deze maandelijks te laten controleren en drie keer per jaar een uitgebreide controle uit te voeren. In de praktijk blijkt dat deze controles vaak niet worden uitgevoerd. Als deze wel uitgevoerd worden, dan gebeurt dit in 90% van de gevallen niet volgens de gestelde NEN-normering. Hierdoor kunnen er onnodig slachtoffers vallen bij calamiteiten. Bovendien maken verzekeraars steeds vaker gebruik van hun recht om schade te verhalen bij het bedrijf als de brand is veroorzaakt door overtreding van de veiligheidsvoorschriften of nalatigheid van controles van de brandmeldinstallaties.

Het beheer van uw BMI is een tijdrovende klus. Niet alleen moet de controle goed worden uitgevoerd, maar ook moet u de administratieve zaken rondom de controles nauwgezet bijhouden. Platvoet Beveiligingssystemen kan u deze zorg uit handen nemen door de verplichte controles voor u uit te laten voeren door een gecertificeerde BMI-controleur. Wij zorgen dat de controles plaatsvinden en vastgelegd worden in een logboek, zodat u te allen tijde kunt aantonen dat deze conform de NEN-normering zijn uitgevoerd.

De BMI-controleurs, ook wel opgeleid persoon, kijken niet alleen naar de installatie zelf, maar wijzen u bovendien ook op eventuele brandgevaarlijke situaties. Een bijkomend voordeel van de regelmatige controles is dat het de kans op ongewenste meldingen verkleint. Aangezien iedere melding geld kost, kan dit u zelfs een besparing opleveren.

Onze vakkundige monteurs kunnen voor u de volgende diensten uitvoeren, zodat u als eigenaar voldoet aan de specifieke regels van de NEN 2654 i.v.m. de verplichte controles aan uw brandmeld¬installatie:

  • verplichte maandelijkse, 4- en 8 maandelijkse controles
  • preventief onderhoud
  • bijhouden van de interne en externe logboeken

Aanvullend kunnen wij ook verrichten:

  • Testen van de rookmelders
  • Controleren van vluchtwegen
  • Controleren van nood- en vluchtwegverlichting
  • Periodieke controle ten behoeve van de gebruiksvergunning
  • Periodieke controle ten behoeve van het ontruimingsplan

Geeft u er de voorkeur aan deze taken zelf uit te voeren, dan kunnen wij voor u de ééndaagse cursus Beheerder Brandmeldinstallatie verzorgen. Wij geven u graag advies over brandbeveiliging en maken vrijblijvend een offerte voor u.

Beheer installatie

Onze specialisten staan voor u klaar. Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Neem contact met ons op

Veiligheidskenners