Home - Nieuws - Nieuwsbericht

Nieuws

Elk gebouw een brandmeld- en ontruimingsinstallatie?

Waarom ‘eist’ de overheid een brandmeld-/ontruimingsinstallatie?

In afdeling 6.5 van het bouwbesluit staat de doelstelling van het veilig gebruik van een gebouw als volgt omschreven:

Artikel 6.19: ‘Een bouwwerk heeft zodanige voorzieningen dat brand tijdig kan worden ontdekt zodat veilig kan worden gevlucht’ .

Hoewel dit ook met een 'gelijkwaardige oplossing' mag worden bereikt geeft het bouwbesluit in lid2 van art. 6.19 aan dat door het toepassen van de gestelde eis (het aanbrengen van een brandmeldinstallatie) hiermee wordt voldaan aan de doelstelling. In welke situatie een brandmeldinstallatie is vereist en waaraan deze dient te voldoen wordt aangegeven in artikel 6.20 en de bijbehorende bijlage I.

Dient er volgens deze bijlage I een brandmeldinstallatie aanwezig te zijn, dan dient er ook een ontruimingsalarminstallatie aanwezig te zijn (artikel 6.23).

Belangrijk om te weten is dat deze eisen zowel op ‘te bouwen’ (nieuwbouw) en ‘bestaande gebouwen’ van toepassing zijn.

Gebruiksfunctie van het gebouw

Een gebouw heeft één of meerdere gebruiksfuncties. Jij als eigenaar/gebruiker dient in jouw vergunningsaanvraag/gebruiksmelding aan te geven welke gebruiksfunctie(s) van toepassing zijn in jouw situatie.

1. Woonfunctie

In gewone woningen (genoemd in het BB2012 als ‘andere woonfunctie’) geldt geen eis voor de aanwezigheid van een brandmeld-/ontruimingsinstallatie. In woonfuncties voor zorg is, afhankelijk van de zwaarte van de verleende zorg, wel een brandmeldinstallatie vereist.

2. Bijeenkomstfunctie (o.a. zalen, kantine, café, kerk, restaurant, discotheek, kinder- en naschoolse opvang etc.)

Bij kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar is al gauw een brandmeldinstallatie verplicht vanwege de aanwezigheid van de jonge kinderen. Voor de overige gebruiksfuncties hangt dit voornamelijk af van de gebruiksoppervlakte en hoogte van de vloer van de gebruiksfunctie.

3. Celfunctie (gevangenissen, gesloten inrichtingen e.d.)

Hierin is altijd een brandmeldinstallatie verplicht, omdat aanwezigen hier afhankelijk zijn van hulp van buiten bij het ontvluchten.  

4. Gezondheidszorgfunctie (ziekenhuizen, verpleeghuizen, polikliniek, gezondheidspraktijken):

Hier maakt het bouwbesluit onderscheid in gezondheidszorg met bedgebied en andere gezondheidszorgfuncties. In de gezondheidszorg met bedgebied is een brandmeldinstallatie verplicht en in de gezondsheidszorg met andere gezondheidszorgfunctie is het afhankelijk van de gebruiksoppervlakte en hoogte van de vloer van de gebruiksfunctie.

5. Logiesfunctie (hotels, pensions )

Bij de logiesfunctie in een logiesgebouw is vanaf een gebruiksoppervlakte > 250 m2 een brandmeldinstallatie verplicht. Indien er geen 24-uurs bewaking aanwezig is, geldt deze eis ook indien de vloerhoogte > 1,5 meter is, ongeacht de gebruiksoppervlakte.

Voor onderstaande functies hangt de verplichting voor een brandmeldinstallatie af, van de gebruiksoppervlakte en hoogte van de vloer van de gebruiksfunctie:

Industriefunctie

Kantoorfunctie

Onderwijsfunctie

Sportfunctie

Winkelfunctie

Overige gebruiksfunctie (o.a. parkeergarages)

Wat te doen bij nieuwbouw / functiewijziging van een bestaand gebouw

 

Ga je een nieuw gebouw bouwen? Ga je een bestaand gebouw hergebruiken/verbouwen? Zorg er dan voor dat je bij het ontwerp al goed inschat welke gebruiksfunctie(s) van toepassing zijn.

Laat je hierbij goed adviseren. Voldoet het niet aan de eisen terwijl dat wel had gemoeten, dan kunnen in geval van een calamiteit lastige vragen worden gesteld. Je bent als eigenaar verantwoordelijk voor het veilig gebruik van het pand én terrein.

Wat is een geschikte brandmeldinstallatie?

Het ontwerp en de uitvoering van een brandmeldinstallatie moet voldoen aan het PVE en de NEN 2535. Het beheer, de controle en het onderhoud moeten voldoen aan NEN 2645-1. Maar het begint met een goed programma van eisen. U kunt deze het beste laten opstellen door een specialist, zoals Platvoet. Voor bepaalde gebruiksfuncties is een geldig inspectiecertificaat nodig, welke is afgegeven op grond van het CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties en Ontruimingsalarminstallaties. Het installeren, leveren en monteren van installaties is gebonden aan strenge regels en voorschriften. Gecertificeerde partijen hebben bewezen dat ze veilig, betrouwbaar en deskundig zijn. Omdat het vaak gaat om investeringen voor de lange termijn, adviseren wij u om te kiezen voor een erkende en gecertificeerd bedrijf, dan weet u zeker dat u goed advies krijgt en een brandmeldinstallatie laat plaatsen die geschikt is voor uw specifieke situatie.

Verplichting? Dan ook een ontruimingsplan!

In jouw ontruimingsplan beschrijf je hoe mensen op gestructureerde wijze het pand kunnen verlaten in het geval van calamiteiten. Je legt precies vast hoe de taken verdeeld zijn en welke vluchtroutes kunnen worden gebruikt. Het is belangrijk om het plan met jouw personeel te bespreken en minstens eenmaal per jaar een ontruiming te oefenen, zodat iedereen het ontruimingsalarm herkent en rustig het pand kan verlaten, geholpen en begeleid door de bedrijfshulpverleners. Waar nodig kan aan de hand van deze praktijkervaring het plan worden bijgesteld.

Kortom; zorg voor een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving met een brandmeld- en ontruimingsinstallatie die aan alle eisen voldoet, een goed ontruimingsplan, blus- en EHBO middelen én BHV-ers!

Platvoet Beveiligingssystemen informeert en adviseert u hier graag over.  

Elk gebouw een brandmeld- en ontruimingsinstallatie? Elk gebouw een brandmeld- en ontruimingsinstallatie? Elk gebouw een brandmeld- en ontruimingsinstallatie?