Home - Digitaal Logboek

Digitaal Logboek

Digitaal Logboek

Digitaal logboek

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heeft u een zorgplicht voor de veiligheid en het welzijn van mens en omgeving. Het is uw verantwoordelijkheid dat de installaties in en rond het gebouw altijd volgens de geldende voorschriften functioneren. Daarom moet er regelmatig en adequaat beheer, onderhoud en controle van deze installaties plaatsvinden en moeten al die werkzaamheden worden bijgehouden in een logboek.

In de praktijk blijkt het bijhouden van zo’n logboek een tijdrovende klus te zijn. Bij veel bedrijven zijn de logboeken daardoor niet up-to-date. Ons digitaal logboek maakt alles een stuk eenvoudiger.

Alle beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de diverse installaties worden direct verwerkt en in het logboek opgeslagen via een telefoon of tablet. Zo is uw logboek altijd up-to-date. Het digitale logboek is momenteel geschikt voor brandmeld-/ontruimingsinstallaties en noodverlichting, en zal in de toekomst worden uitgebreid met inbraakmeldsystemen en andere installaties.

Voordelen van ons digitale logboek:

 • Het complete logboek is altijd en overal online beschikbaar
 • Het logboek is altijd up-to-date
 • Efficiënte uitvoering van beheertaken
 • Groot gebruiksgemak
 • Alle documenten en tekeningen bij de hand
 • Informatie overzichtelijk weergegeven
 • Een real time en chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen
 • Goede dossiervorming voor controles, inspecties enz.
 • Het digitale beveiligingslogboek is kostenbesparend
 • Eenvoudig inloggen via QR-code
 • 2 gebruikersniveaus mogelijk
 • Geen uitgebreide training noodzakelijk
 • Automatische meldingen in logboek vastleggen met optionele IP-module

Brandmeld- / ontruimingsinstallaties

Het logboek voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties mag volgens de NEN2535/NEN2575 in digitale vorm worden uitgevoerd, zo lang de functie en uitvoering maar conform de norm zijn. Het digitale logboek van Platvoet Beveiligingssystemen voldoet hieraan en biedt onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Aantekeningen bijhouden van beheer, controle en onderhoud volgens NEN 2654-1/NEN 2654-2
 • Bedieningsvoorschrift in het Nederlands
 • Installatieplattegronden, blokschema’s en functiematrixen
 • Programma's van Eisen
 • Berekening van het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen
 • Berekenen van systeembeschikbaarheid
 • Versiebeheer van tekeningen, PvE’s etc.

Noodverlichting

Ook een noodverlichtingsinstallatie moet periodiek worden beheerd en onderhouden. Met het digitale logboek van Platvoet Beveiligingssystemen kunt u onder andere:

 • Resultaten per armatuur vastleggen en rapporteren
 • Tekeningen en foto’s van de installatie toevoegen